ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิยุวทูตความดี ที่ จ.สมุทรสาคร
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กระทรวงการต่างประเทศ ณ วัดสุทธิวาตวราราม ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และเยี่ยมชมโรงเรียนเอกชัย (โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี) โดยได้มอบทุนการศึกษา และเยี่ยมชมนิทรรศการจิตอาสา และผลงานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน และสินค้าท้องถิ่น
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

30 ต.ค. 2563

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ลงนาม Letter of Understanding ผลักดันความร่วมมือไตรภาคีไทย-ลักเซมเบิร์กใน สปป.ลาว เพื่อพัฒนาด้านสาธารณสุข อาชีวศึกษา การพัฒนาท้องถิ่นและชนบท

30 ต.ค. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงการต่างประเทศ และมอบทุนการศึกษามูลนิธิยุวทูตความดี ที่ จ.สมุทรสาคร

28 ต.ค. 2563

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศชูบทบาทไทยในการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับชาวโรฮีนจา และยืนยันหลักการแบ่งปันภาระความรับผิดชอบของประชาคมระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

28 ต.ค. 2563

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานรำลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๕ ปี สหประชาชาติ

28 ต.ค. 2563

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีแห่งรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านระบบการประชุมทางไกล

27 ต.ค. 2563

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับไทยเบฟจัดกิจกรรม “Thailand Sustainability Expo 2020”
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานทูตไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
An open letter concerning Thailand's Ongoing Campaign to Elevate Animal Welfare

29 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

31 ส.ค. 2563

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2563

ข่าวสารนิเทศเกี่ยวกับถ้อยแถลงขององค์กร Amnesty International

10 เม.ย. 2563

เอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ นายแพทย์ เดวิด เมบี ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

10 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด