ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หารือแนวทางการช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังโควิด-๑๙
กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มและผลกระทบเนื่องจากพัฒนาการสำคัญในภูมิภาค รวมทั้งหารือการปรับแนวทางและรูปแบบการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับภูมิภาคดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังโควิด-๑๙
ดูทั้งหมด
ข่าวสารนิเทศดูทั้งหมด

26 ก.พ. 2564

เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ หารือแนวทางการช่วยส่งเสริมการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยหลังโควิด-๑๙

26 ก.พ. 2564

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศย้ำกระชับความร่วมมือไทย-เบลเยี่ยมผ่านแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่ และการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรปกับเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย

25 ก.พ. 2564

ผลการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live จากกระทรวงการต่างประเทศ

25 ก.พ. 2564

วีดิทัศน์สารคดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงศึกษาในเครือรัฐออสเตรเลีย และความสัมพันธ์ไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย

24 ก.พ. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกระชับความร่วมมือไทย-อินโดนีเซีย จากกลไกทวิภาคี และส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคโดยมีอาเซียนเป็นแกนกลางกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย

23 ก.พ. 2564

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงระหว่างการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๔๖
ดูทั้งหมด
โอกาสธุรกิจไทยกับ globthailand

ค้นหาสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

The Ministry of Foreign Affairs is the principal governmental department in charge of foreign relations for Thailand

ข่าวกิจกรรมสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ข่าวอื่นๆดูทั้งหมด
แนวทางการพิจารณาการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส M และราชการ รหัส F ให้แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ

10 ก.พ. 2564

An open letter concerning Thailand's Ongoing Campaign to Elevate Animal Welfare

29 ต.ค. 2563

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทำหนังสือสัญญา การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน และการเยียวยาที่จำเป็นอันเกิดจากผลกระทบของการจัดทำหนังสือสัญญา พ.ศ. ....

31 ส.ค. 2563

คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินชื่นชมการบริหารงานของกระทรวงการต่างประเทศ

10 เม.ย. 2563

ข่าวสารนิเทศเกี่ยวกับถ้อยแถลงขององค์กร Amnesty International

10 เม.ย. 2563

ดูทั้งหมด