สโมสรและสวัสดิการ

ข่าวสโมสรสราญรมย์

 • แจ้งความสโมสรสราญรม์ ครั้งที่ 5/2562
  แจ้งความสโมสรสราญรม์ ครั้งที่ 5/2562
  นางยูฮวย แซ่เล้า มารดาของ นางธนาภรณ์ ธนศิริพร ข้าราชการบำนาญกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้ถึงแก่กรรม เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดนาคนิมิตร และกำหนดพิธีฝังศพในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒
  27 ก.พ. 2562
 • แจ้งความสโมสรสราญรม์ ครั้งที่ 4/2562
  แจ้งความสโมสรสราญรม์ ครั้งที่ 4/2562
  นายเฉลิม เลี้ยงศรี บิดา น.ส.กาญจนา เลี้ยงศรี ข้าราชการกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ถึงแก่กรรมกำหนดสวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านศรีวังธาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และกำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ฌาปนสถานบ้านศรีวังธาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  27 ก.พ. 2562
 • กำหนดพระราชทานเพลิงศพ นางพิรัช มหัทธนานนท์
 • แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 3/2562
  แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 3/2562
  นายปลื้ม มีสี บิดานางดวงดาว ชูกลิ่น เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานเอกอัครราชทูต
  ณ กรุงโคเปนเฮเกน ถึงแก่กรรม
  21 ม.ค. 2562
 • แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 2/2562
  แจ้งความสโมสรสราญรมย์ ที่ 2/2562
  นายทอง นนทสวัสดิ์ศรี บิดานายสมพงษ์ นนทสวัสดิ์ศรี
  หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ถึงแก่กรรม
  9 ม.ค. 2562