ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark)

 

 

 

 

 

 

ราชอาณาจักรเดนมาร์ก (Denmark)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ประชาชนมีกำลังซื้อสูง
• เป็นผู้นำด้านการวิจัยและการพัฒนาในสาขาพลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน (พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล)การออกแบบ และมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมอาหาร ปศุสัตว์ เกษตรอินทรีย์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และรัฐสวัสดิการ

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

43,094 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

พระประมุข

สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ ๒  (Margrethe II  )

เมืองหลวง

Copenhagen

นายกรัฐมนตรี

นายลาร์ส เลิกเกอ ราสมุสเซิน

(Mr. Lars LØkke Rasmussen)

ประชากร

6 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

อาเนิส  ซามูเอลเซิน

ภาษาราชการ

เดนิช

วันชาติ

5 มิถุนายน

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 95 (นิกายลูเทอแรน) คริสต์ ร้อยละ 3 (นิกายอื่น ๆ) อิสลาม ร้อยละ 2

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

21 พฤษภาคม 2401 (ค.ศ. 1858)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

324.87 ล้าน USD

(ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 DKK = 4.94 บาท

GDP per Capita

56,307.5 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 1.1 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 2.2 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พืชพลังงาน น้ำมันชีวภาพ และพลังงานน้ำ

อุตสาหกรรมหลัก

อุตสาหกรรมแร่เหล็กและโลหะ สินค้าอาหาร (ผลิตภัณฑ์เนื้อและนมเนย) เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์เกี่ยวกับการขนส่ง

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

เครื่องจักรใช้ในอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์เนื้อ  ผลิตภัณฑ์นม เวชภัณฑ์  เฟอร์นิเจอร์  กังหันลม

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

เยอรมนี สวีเดน สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา นอร์เวย์

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ วัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ ธัญพืชและอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

เยอรมนี สวีเดน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ จีน

สถิติที่สำคัญไทย-ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

มูลค่าการค้า

749.84 ล้าน USD ไทยส่งออก 393.33 ล้าน USD นำเข้า 356.51 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 36.82 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

10 อันดับแรก ได้แก่ (1) รองเท้าและชิ้นส่วน (2) อัญมณีและเครื่องประดับ (3) แผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า
(4) รถยนต์ และส่วนประกอบ (5) เครื่องครัวเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (6) เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ (7) หม้อแปลงไฟฟ้า (8) วงจรพิมพ์ (9) เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่น ๆ (10) เหล็ก เหล็กกล้า
และผลิตภัณฑ์

สินค้านำเข้า

10 อันดับแรก ได้แก่ (1) สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (2) ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม (3) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ (4) เคมีภัณฑ์ (5) เครื่องจักรไฟฟ้า (6) พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช (7) เครื่องมือเครื่องใช้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ (8) สินค้าทุนอื่น ๆ (9) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก (10) ส่วนประกอบและอุปกรณ์ยานยนต์

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 314.55 ล้าน USD
ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ 13.41 ล้าน US

การท่องเที่ยว

ปี 2560 มีนักท่องเที่ยวจากราชอาณาจักรเดนมาร์กเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 161,855 คน (ลดลงร้อยละ 2 จากปี 2557)

คนไทยในราชอาณาจักรเดนมาร์ก

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในราชอาณาจักรเดนมาร์ก

สถานเอกอัครราชทูต (Copenhagen) สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Vide Sands)

หน่วยงานของราชอาณาจักรเดนมาร์กในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562