ข้อมูลประเทศ

ยุโรป : สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus)

 

 

 

 

 

 

สาธารณรัฐไซปรัส (Cyprus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•ตั้งแต่ปี 2517 ถูกแบ่งออกเป็น ไซปรัสเหนือและใต้ โดยกองกำลังทหารของตุรกี
•มีบริษัทต่างชาติซึ่งรวมถึงบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ เข้าไปจดทะเบียนบริษัทแต่ในนามเพื่อผลประโยชน์ในด้านภาษี

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่

9,251 ตร.กม. (ไทย 513,120 ตร.กม.)

ประธานาธิบดี

นายนิคอส  อนาสตาเซียเดส (Mr. Nicos  Anastasiades)

เมืองหลวง

Nicosia

 

 

ประชากร

1 ล้านคน (ไทย 69 ล้านคน)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

Nicos  Christodoulides

ภาษาราชการ

กรีซ ตุรกี

วันชาติ

1 ตุลาคม

ศาสนา

คริสต์ ร้อยละ 78 (ออร์โธดอกซ์) อิสลาม ร้อยละ 18 ฮินดู ร้อยละ 4

วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย

5 พฤษภาคม 2523 (ค.ศ. 1980)

ข้อมูลเศรษฐกิจ

GDP 

21.65 ล้าน USD (ไทย 455.22 ล้าน USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

สกุลเงิน

1 EUR = 38.88 บาท

GDP per Capita

25,233.6 USD (ไทย 6,593.8 USD)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

อัตราเงินเฟ้อ

ร้อยละ 0.5 (ไทย ร้อยละ 0.7)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

GDP Growth

ร้อยละ 3.9 (ไทย ร้อยละ 3.9)
(ข้อมูลจาก World Bank ปี 2560)

 

 

ทรัพยากรสำคัญ

ทองแดง ไพไรท์ เส้นใยธรรมชาติ ยิปซัม ไม้ เกลือ หินอ่อน

อุตสาหกรรมหลัก

เหมืองแร่และซีเมนต์ ก่อสร้าง เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ  รองเท้า อาหาร เครื่องดื่ม ยาสูบ

สินค้าส่งออกที่สำคัญ

สินค้าอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์จากแร่ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์วัตถุดิบการเกษตร

ตลาดส่งออกที่สำคัญ

กรีซ สหราชอาณาจักร ลิเบีย อิสราเอล

สินค้านำเข้าที่สำคัญ

เชื้อเพลิง วัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ขนส่ง

ตลาดนำเข้าที่สำคัญ

ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สหราชอาณาจักร รัสเซีย กรีซ

สถิติที่สำคัญไทย-สาธารณรัฐไซปรัส

มูลค่าการค้า

41.37 ล้าน USD ไทยส่งออก 27.3 ล้าน USD นำเข้า 14.07 ล้าน USD จึงได้เปรียบดุลการค้า 13.23 ล้าน USD
(ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ ปี 2560)

สินค้าส่งออก

รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เครื่องดื่ม ปลาหมึก ผลิตภัณฑ์ยาง เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ ตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ ข้าว ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ

สินค้านำเข้า

ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ

การลงทุน

ข้อมูลเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 0.28 ล้าน USD
 

 

การท่องเที่ยว

ปี 2561 มีนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐไซปรัสเดินทางมาประเทศไทยจำนวน 3,514 คน

 

คนไทยในสาธารณรัฐไซปรัส

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

หน่วยงานไทยในสาธารณรัฐไซปรัส

สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ (Nicosia)

หน่วยงานของสาธารณรัฐไซปรัสในไทย

อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล

สถานะ ณ วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

สถานะ ณ วันที่ออกเอกสาร วันที่ 4 มีนาคม 2562