ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒
  งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒
  เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ตามคำเชิญของนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร. โพไซ ไซยะสอน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต และภริยา ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดมุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก
  8 ม.ค. 2562
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม (National Fund for Vietnamese Children-NFVC) จัดโดยรองประธานาธิบดีเวียดนา
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม (National Fund for Vietnamese Children-NFVC) จัดโดยรองประธานาธิบดีเวียดนา
  เมื่อวันที่ ๖ ม.ค. ๒๕๖๒ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และภริยา ได้รับเชิญเข้าร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม (National Fund for Vietnamese Children-NFVC) ที่ทำเนียบประธานาธิบดี โดยมี นาง Dang Thi Ngoc Thinh รองประธานาธิบดีเวียดนามและประธานกองทุนเพื่อเด็กเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยมีนาย Dao Ngoc Dung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม และนาย Hoang Van Tien ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม เข้าร่วมด้วย
  7 ม.ค. 2562
 • กงสุลใหญ่ฯ พบปะกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา
  กงสุลใหญ่ฯ พบปะกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคม/ชมรมไทยในนครลอสแอนเจลิสและเขตอาณา
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายมังกร ประทุมแก้ว (Mr. Mungkorn Pratoomkaew) กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนและผู้แทนสมาคม/ชมรมคนไทยเป็นครั้งแรก หลังเดินทางเข้ารับตำแหน่ง โดยกงสุลใหญ่ฯ กล่าวถึงปี ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณี ระหว่างวันที่่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ซึ่งชุมชนไทยในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะมีโอกาสถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
  7 ม.ค. 2562
 • การให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาดา
 • ไทยเดินหน้าเตรียมให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง
  ไทยเดินหน้าเตรียมให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคประมง
  เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงมติเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานดำเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๑๘๘ ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (C ๑๘๘) โดยไทยตั้งเป้าหมายจะยื่นหนังสือให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะทำให้ไทยจะเป็นประเทศแรกในอาเซียนและในภูมิภาคเอเชียที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว
  3 ม.ค. 2562
 • “Collaborating for Impact: Role of Private Sector and Civil Society in Achieving SDGs” วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
  “Collaborating for Impact: Role of Private Sector and Civil Society in Achieving SDGs” วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ กระทรวงการต่างประเทศ
  เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงานสหประชาชาติเพื่อความร่วมมือใต้-ใต้ (United Nations Office for South-South Cooperation – UNOSSC) เครือข่าย นักลงทุนเพื่อสังคมแห่งเอเชีย (Asian Venture Philanthropy Network – AVPN) และบริษัท เชนจ์ เวนเจอร์ จำกัด ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Collaborating for Impact: Role of Private Sector and Civil Society in Achieving SDGs ณ กระทรวงการต่างประเทศ
  3 ม.ค. 2562
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาไทย มหาวิทยาลัยดานัง
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาไทย มหาวิทยาลัยดานัง
  เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เดินทางไปเยี่ยมชมห้องเรียนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยดานัง ปัจจุบัน มี น.ส. Nguyen Thi Thu Phuong เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย และมี น.ส. นิภาพร พุทธานันทสิทธิ์ อาสาสมัครเพื่อนไทย ปฏิบัติหน้าที่สอนภาษาไทย ที่มหาวิทยาลัยดานังตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศของไทย
  3 ม.ค. 2562
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พบหารือผู้อำนวยการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม สาขานครดานัง
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย พบหารือผู้อำนวยการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม สาขานครดานัง
  เมื่อวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้เข้าพบหารือนาย Nguyen Tien Quang ผู้อำนวยการหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (Vietnam Chamber of Commerce and Industry) สาขานครดานัง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเส้นทางคมนาคมเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) รวมถึงเส้นทางคมนาคมอื่น ๆ ที่เชื่อมโยงไทยและเวียดนามและอนุภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งไทย เวียดนามและ สปป.ลาว
  3 ม.ค. 2562
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเยี่ยมชมกิจการร้านอาหารไทยในนครดานัง
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเยี่ยมชมกิจการร้านอาหารไทยในนครดานัง
  เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยและภรรยา ได้เยี่ยมชมและรับประทานอาหารที่ร้านอาหารไทยกิน กิน (Kin Kin) ที่นครดานัง (ที่อยู่ ๕๙ Tôn Thất Đạm, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng) ซึ่งได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานคุณภาพความอร่อยและการบริการ Thai Select จากสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  3 ม.ค. 2562
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ และกล่าวสุนทรพจน์ในงาน “The World is always new with THAI”
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำ และกล่าวสุนทรพจน์ในงาน “The World is always new with THAI”
  จากนั้น กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา ได้รับเชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดตั้งเส้นทางบินประวัติศาสตร์ กรุงเทพฯ – กัลกัตตา ซึ่งเป็นเที่ยวบินสู่อินเดียเที่ยวบินแรกที่ยังคงเปิดทำการจนถึงปัจจุบัน โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ค.ศ. ๑๙๖๐ (พ.ศ. ๒๕๐๓) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และเป็นปีเดียวกันกับปีที่ก่อตั้งบริษัทฯ นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ
  3 ม.ค. 2562