ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชน
  ไทยและเวียดนามมุ่งมั่นส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชน
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ​ กรุงฮานอย เข้าเยี่ยมคารวะนายตะ กวาง หง็อก นายกสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย และผู้บริหารสมาคมฯ เพื่อแนะนำตัวและหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ภาคประชาชน อันเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งของไทยและเวียดนาม โดยการส่งเสริมความร่วมมือในภาคประชาชน มีสมาคมมิตรภาพของทั้งสองประเทศเป็นกลไกหลักและเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญ
  26 ก.พ. 2562
 • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand ณ กรุงอิสลามาบัด
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Amazing Thailand ณ กรุงอิสลามาบัด
  On 21 February 2019, Ambassador Pornpop Uampidhaya presided over the“Amazing Thailand Roadshow to Pakistan 2019” at Kekashan Room, Serena Hotel Islamabad.
  25 ก.พ. 2562
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน
  สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน
  เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้รับเชิญในฐานะแขกเกียรติยศ (Guest of Honor) ให้เข้าร่วมพิธีปิดหลักสูตรการฝึกอบรม Regional Training Programme on “Effective Project Management for TVET Institutions” ที่จัดโดย ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (Regional Centre for Vocational and Technical Education and Training - VOCTECH)
  25 ก.พ. 2562
 • Lunch Talks @the Royal Thai Embassy Wellingto
  Lunch Talks @the Royal Thai Embassy Wellingto
  เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐-๑๔.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัด lunch talks ขึ้นที่ห้องจัดเลี้ยงของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยได้เชิญ รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ และอาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “Buffer, bridge and broker? - ASEAN between the United States and China”
  25 ก.พ. 2562
 • TCK CUP ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑๗
  TCK CUP ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑๗
  ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมกับชมรมชาวไทยในคูเวตจัดการแข่งขันฟุตบอล TCK CUP (Thai Club in Kuwait CUP) ๒๐๑๙ ครั้งที่ ๑๗ ณ สนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยคูเวต ที่ Adiliya โดยในปีนี้ มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๘ ทีม ประกอบด้วยทีมนักเรียนไทย ทีมคนไทยจากหลายสาขาอาชีพ ทีมกัมพูชา ทีมมาเลเซีย ทีมอินโดนีเซีย และทีม สปป.ลาว
  25 ก.พ. 2562
 • การจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ เมืองบูไรดาห์ ซาอุดีอาระเบีย
  การจัดกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ เมืองบูไรดาห์ ซาอุดีอาระเบีย
  เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสธน เกษมสันต์ ณ อยุธยา อุปทูต ณ กรุงริยาดได้นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด และสำนักงานแรงงานไทยในประเทศซาอุดีอาระเบีย เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ และให้บริการตรวจสุขภาพและจ่ายยาฟรีตามโครงการหน่วยแพทย์
  25 ก.พ. 2562
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม workshop ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่เด็กกำพร้า ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็ก Orlando’s Children Home นครโจฮันเนสเบิร์ก
  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรม workshop ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่เด็กกำพร้า ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็ก Orlando’s Children Home นครโจฮันเนสเบิร์ก
  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางรุยาภรณ์ สุคนธทรัพย์ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ได้นำคณะครูและนักมวยไทยแห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย และโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ โดย "ครูดิน" วิทวัส ค้าสม จัดกิจกรรม workshop ศิลปะแม่ไม้มวยไทยแก่เด็กกำพร้า ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็ก Orlando’s Children Home นครโจฮันเนสเบิร์ก
  22 ก.พ. 2562
 • คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๔
  คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๔
  เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น. ท่านทูตดนัยฯ ได้ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course - AOCC) รุ่นที่ ๑๔ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยมีผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่จากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์ วโรปการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมรวม ๒๓ คน
  22 ก.พ. 2562
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ นำคณะนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียด้านอัญมณี พบหารือสภาหอการค้าไทย
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ นำคณะนักธุรกิจซาอุดีอาระเบียด้านอัญมณี พบหารือสภาหอการค้าไทย
  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. นายอับดุลรอฮิม ดาตูมะดา รองกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ซึ่งนำคณะนักธุรกิจชั้นนำด้านอัญมณีจากซาอุดีอาระเบียเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณี ครั้งที่ ๖๓ (๖๓rd Bangkok Gems & Jewelry Fair) ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่อิมแพค เมืองทองธานี
  22 ก.พ. 2562
 • โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกาจัดกิจกรรม workshop แก่นักเรียน เยาวชน และกลุ่มคนพิการทางร่างกาย ณ ศูนย์อเนกประสงค์ Bram Fischer เมือง Soweto นครโจฮันเนสเบิร์ก
  โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกาจัดกิจกรรม workshop แก่นักเรียน เยาวชน และกลุ่มคนพิการทางร่างกาย ณ ศูนย์อเนกประสงค์ Bram Fischer เมือง Soweto นครโจฮันเนสเบิร์ก
  เมื่อวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกาของกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะครูและนักมวยไทยแห่งค่ายลานนาไฟท์ติ้งมวยไทย และ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ โดย "ครูดิน" วิทวัส ค้าสม จัดกิจกรรม workshop ศิลปะการต่อสู้แม่ไม้มวยไทย
  22 ก.พ. 2562