ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวงาน Brussels Holiday Fairs (Salon des Vacances) ครั้งที่ ๖๐ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกียรติยศของงาน
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวงาน Brussels Holiday Fairs (Salon des Vacances) ครั้งที่ ๖๐ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกียรติยศของงาน
  เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เป็นเจ้าภาพจัดงานแถลงข่าวงาน Brussels Holiday Fairs ครั้งที่ ๖๐ ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประเทศเกียรติยศของงาน นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต ได้กล่าวต้อนรับในนามเอกอัครราชทูต โดยไทยยินดีและเป็นเกียรติที่เป็นประเทศเกียรติยศในปีนี้ซึ่งพ้องกับโอกาสครบรอบ ๑๕๐ ปี การลงนามสนธิสัญญาไมตรีและการค้า ไทย – เบลเยียม
  18 ม.ค. 2561
 • เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในโอกาสขึ้นปีใหม่ ซึ่งประธานาธิบดีโปแลนด์เป็นเจ้าภาพ
  เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตในโอกาสขึ้นปีใหม่ ซึ่งประธานาธิบดีโปแลนด์เป็นเจ้าภาพ
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ และ ดร. ทนงศักดิ์ สหัสสะรังษี คู่สมรส ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ซึ่งประธานาธิบดี Andrzej Duda ประธานาธิบดีของโปแลนด์และภริยาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่ทำเนียบประธานาธิบดี โดยเชิญคณะทูตานุทูตกว่า ๑๐๐ ประเทศเข้าร่วม ซึ่งในถ้อยแถลงของประธานาธิบดี Duda ได้กล่าวถึงนโยบายต่างประเทศที่สำคัญของโปแลนด์และความสำคัญของการครบรอบ ๑๐๐ ปีของการได้รับเอกราชคืนของโปแลนด์ด้วย และในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมลงนามแสดงความยินดีในหนังสือลงนามในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีของการได้รับเอกราชคืนของโปแลนด์ในปี ๒๕๖๑ (ค.ศ. ๒๐๑๘) ที่จัดให้คณะทูตต่างประเทศร่วมลงนามที่ทำเนียบประธานาธิบดีด้วย
  18 ม.ค. 2561
 • สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดงานดื่มกาแฟยามเช้า Diplomatic Ladies and Spouses Group (DLSG Coffee Morning)
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จัดงานดื่มกาแฟยามเช้า Diplomatic Ladies and Spouses Group (DLSG Coffee Morning)
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานดื่มกาแฟยามเช้า Diplomatic Ladies and Spouses Group (DLSG Coffee Morning) ทั้งนี้ DLSG เป็นการรวมกลุ่มของคู่สมรสนักการทูตในกรุงเตหะราน มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคู่สมรสของนักการทูตผ่านทางกิจกรรมต่างๆ
  17 ม.ค. 2561
 • คณะจากสถาบันพระปกเกล้าเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
  คณะจากสถาบันพระปกเกล้าเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ คณะเดินทางจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๑ (ปปร. ๒๑) เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับฟังการสรุปบรรยายภาพรวมทั่วไปของพรรคโคเมโตและบทบาทของพรรคในการเมืองญี่ปุ่น โดยนายเท็ตสึโอะ โยเนะยะมะ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรคโคเมโต
  16 ม.ค. 2561
 • การมอบเงินบริจาคสันถวไมตรีแก่โรงเรียน Gunananda Vidhayalaya กรุงโคลัมโบ
  การมอบเงินบริจาคสันถวไมตรีแก่โรงเรียน Gunananda Vidhayalaya กรุงโคลัมโบ
  เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้เป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศมอบเงินบริจาค จำนวน ๒๓๓,๙๗๒.๘๖ รูปีศรีลังกา หรือ เท่ากับ ๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่นาย S. Withana Pathirana ผู้อำนวยการใหญ่โรงเรียน Gunananda Vidhayalaya กรุงโคลัมโบ โดยมี Most Ven.Waskaduwe Mahindawansa Maha Nayaka Thero เจ้าอาวาสวัดทีปทุตมาราม ราชมหาวิหาร เป็นสักขีพยาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนของโรงเรียนฯ
  16 ม.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าว
  กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าว
  เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าวชุดที่ ๑๖ ครั้งที่ ๒ ซึ่งจัดขึ้นปีละ ๑ ครั้ง เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ของเมืองชิงต่าว และเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป ในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ มีนางหลิว เซิ่งเจิน รองประธานสภาผู้แทนประชาชน และนายหวัง ฉี อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการดูแลกิจการของชนชาติ คนจีนโพ้นทะเลและการต่างประเทศภายใต้สภาผู้แทนประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้อวยพรให้การประชุมประสบความสำเร็จได้รับผลอย่างดี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เมืองชิงต่าวมีความเจริญและเชื่อมโยงไปสู่ความเจริญของมณฑลซานตงด้วย
  16 ม.ค. 2561
 • งานวันเด็ก ๒๕๖๑ ที่กรุงริยาด
  งานวันเด็ก ๒๕๖๑ ที่กรุงริยาด
  ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด ได้ร่วมกับโรงเรียนคืนภาษาไทยให้ลูกหลานในกรุงริยาด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด โดยมีผู้เด็ก ผู้ปกครอง และผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้งสิ้นประมาณ ๘๐ คน
  15 ม.ค. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
  เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายดำเนินการโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับบุตรหลานชาวไทยในภาคตะวันตกของซาอุดีอาระเบีย คณะครูอาสาฯ ศูนย์การเรียน กศน. ณ เมืองเจดดาห์ และชุมชนชาวไทยในเขตภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย นำบุตรหลานและเยาวชนซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาในโครงการฯ เข้าร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน
  15 ม.ค. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัยโคลนถล่ม
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัยโคลนถล่ม
  ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์โคลนถล่มเมื่อเช้าวันอังคารที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๑ ที่เมือง Montecito เขต Santa Barbara มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งตามแถลงการณ์ของ Santa Barbara County Sheriff’s Office และรายงานของหน่วยงานนิติเวช Coroner’s Office, Santa Barbara ปรากฎชื่อผู้เสียชีวิตชาวไทย ด.ช. พีรวัฒน์ สุทธิเทพา อายุ ๖ ปี และผู้สูญหาย ๒ ราย ได้แก่ นายพินิจ สุทธิเทพา และ ด.ญ. ลิเดีย สุทธิเทพา
  15 ม.ค. 2561
 • กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชมบริษัท SCG Trading
  กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เยี่ยมชมบริษัท SCG Trading
  เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและเจ้าหน้าที่ได้ไปเยี่ยมสำนักงานบริษัท SCG Trading ที่เมือง Torrance มลรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยพบหารือกับนายณัฐวุฒิ รัตนพงศกร ผู้จัดการทั่วไป
  15 ม.ค. 2561