ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต

 • งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
  งานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงโคลัมโบ ระหว่างเวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศรีลังกา คณะทูตานุทูต ผู้แทนสื่อมวลชน ผู้แทนบริษัทท่องเที่ยว นักธุรกิจ คนไทยและครอบครัวที่พำนักในศรีลังกาเข้าร่วมงานประมาณ ๓๐๐ คน โดยนาย Ravinatha Ariyasinha ปลัดกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกาได้เป็นผู้แทนรัฐบาลของศรีลังกาและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว
  7 ธ.ค. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้อง Golden Ballroom โรงแรม Zhongwei Green Lake นครคุนหมิง โดยมีนายจาง โก๋หัว (H.E. Mr. Zhang Guohua) รองผู้ว่าการมณฑลยูนนาน เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายจีน มีผู้บริหารระดับสูงและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย และสื่อต่างๆ ของมณฑลยูนนาน พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานทีมประเทศไทย ณ นครคุนหมิง นักธุรกิจ ผู้ประกอบการไทย ชุมชนไทย และนักศึกษาไทยในยูนนานเข้าร่วมงานกว่า ๒๔๐ คน
  7 ธ.ค. 2561
 • การประชุม SOM และ JTSC
  การประชุม SOM และ JTSC
  เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้คณะกรรมการเขตแดนร่วมไทย – เมียนมา และการประชุมคณะสำรวจร่วมทางเทคนิคไทย – เมียนมา เพื่อพิจารณายกร่างข้อบทว่าด้วยการพรรณนาแนวเส้นเขตแดน ครั้งที่ ๒ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่
  7 ธ.ค. 2561
 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 19.30 น. นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตรักษาราชการแทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี ได้เป็นเจ้าภาพในงานเลี้ยงรับรองคณะทูตานุทูตต่างประเทศในยูเออี ณ โรงแรม Dusit Thani Abu Dhabi เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติไทย และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
  12 ธ.ค. 2561
 • สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
  สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
  เมื่อค่ำวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Mandarin Oriental Taipei โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนาย Tsao Li Jey รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเป็นแขกเกียรติยศฝ่ายไต้หวันงานเลี้ยงรับรองดังกล่าวมีคณะข้าราชการทีมประเทศไทย ผู้แทนจากสำนักงานต่างชาติในไต้หวัน บุคคลสำคัญทางการเมือง อาทิ นาย Su Jia Quan ประธานสภานิติบัญญัติไต้หวัน และสมาชิกสภานิติบัญญัติไต้หวัน ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากหน่วยงานราชการไต้หวัน กลุ่มนักธุรกิจไต้หวัน สื่อมวลชนไต้หวัน ชุมชนไทยและนักศึกษาไทยในไต้หวันเข้าร่วมงานกว่า ๕๐๐ คน
  7 ธ.ค. 2561
 • สถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันรุกสานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ในระดับเยาวชน
  สถานทูตไทยในกรุงเวลลิงตันรุกสานสัมพันธ์ไทย-นิวซีแลนด์ในระดับเยาวชน
  เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตดนัย เมนะโพธิ ได้ต้อนรับและจัดการบรรยายสรุป เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนิวซีแลนด์จำนวน ๑๐ คน ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนนิวซีแลนด์ ครั้งที่ ๗ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
  7 ธ.ค. 2561
 • สภานครลอสแอนเจลิสประชุมมอบประกาศเกียรติคุณแก่กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
  สภานครลอสแอนเจลิสประชุมมอบประกาศเกียรติคุณแก่กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
  เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสได้รับเชิญจากสภานครลอสแอนเจลิสให้เข้าร่วมในช่วงการประชุมของสภาฯ และรับใบประกาศเกียรติคุณจากนครลอสแอนเจลิสสำหรับการทำงานบริการชุมชนไทย-อเมริกันในนครลอสแอนเจลิสอย่างแข็งขันตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง โดยนาย Mitch O’Farrell, สมาชิกสภานครลอสแอนเจลิส เขต ๑๓ (เขตไทยทาวน์) เป็นผู้แทนนครลอสแอนเจลิสกล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกงสุลใหญ่ฯ และมอบใบประกาศนียบัตรและมีผู้นำชุมชนไทยเข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย อาทิ นายกสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ ประธานคณะกรรมการและนายกสภาไทยทาวน์ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมชาวไทย
  7 ธ.ค. 2561
 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดงานวันชาติที่โรงแรมมิลลิเนียม บิลท์มอร์ ลอสแอนเจลิส
  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสจัดงานวันชาติที่โรงแรมมิลลิเนียม บิลท์มอร์ ลอสแอนเจลิส
  เมื่อวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ นายธานี แสงรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หัวหน้าสำนักงานและข้าราชการทีมประเทศไทยนครลอสแอนเจลิส ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
  7 ธ.ค. 2561
 • นักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟลอร์บอลชิงแชมป์ระดับโลก 2018 ณ กรุงปราก
  นักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟลอร์บอลชิงแชมป์ระดับโลก 2018 ณ กรุงปราก
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 นางสาวณัฐนิภา บุรุษพัฒน์ อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เลี้ยงรับรองอาหารกลางวันเพื่อต้อนรับนายชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารสมาคมฯ ในโอกาสเดินทางเข้าชมทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟลอร์บอลระดับโลก ณ กรุงปราก ระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 ณ ภัตตาคารอาหารไทย Obcanska Plovarna
  7 ธ.ค. 2561
 •   สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล จัดงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
  เมื่อวันที่ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. สอท.ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาส งานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ Oslo Konserthus กรุงออสโล ในปีนี้มีคณะทูตานุทูตประจำนอร์เวย์ อดีต ออท. นอร์เวย์/ ปทท. ผู้แทนระดับสูงจาก กต. นอร์เวย์ และหน่วยงานทางการนอร์เวย์ที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนนอร์เวย์ และผู้แทนชุมชนไทยในนอร์เวย์ เข้าร่วม จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน
  7 ธ.ค. 2561