ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน

เมื่อวนที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. นางสาววันทนีย์ วิพุธวงศ์สกุล เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีบกาวน ได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮจญี ฮอสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ฯ ที่พระราชวังอิสตานา นูรุล อิมาน โดยมีพันเอกนพเดช แป้นศรี ผุ้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำบันดาร์เสรีเบกาวัน นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ อัครทูตที่ปรึกษา และนายเอกสิทธ์ สิทธิสระ เลขานุการโทเข้าร่วมในพิธีด้วย