ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่เมืองสุราบายา จ.ชวาตะวันออก  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่เมืองสุราบายา จ.ชวาตะวันออก

          เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองสุราบายา และข้าราชการทีมประเทศไทยในอินโดนีเซีย ได้เยี่ยมเยียนนักศึกษาไทยที่เมืองสุราบายา จ.ชวาตะวันออก เพื่อสอบถามสภาพชีวิตความเป็นอยู่ การเรียนในอินโดนีเซีย และประเด็นที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมการรวมตัวของกลุ่มนักศึกษา และให้การสนับสนุนด้านอื่น ๆ ต่อไปเพื่อให้นักศึกษาจบการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อประโยชน์ของตนเองและส่วนรวม ซึ่งรวมถึงการเปิดรับนักศึกษาให้มาฝึกงานกับสถานเอกอัครราชทูตฯ และบริษัทไทยในอินโดนีเซีย โดยทีมประเทศไทยที่เดินทางมาด้วยยินดีที่จะให้นักศึกษาฝึกงานกับหน่วยงานของตนและเชื่อมประสานให้บริษัทเอกชนที่เดินทางมาจากไทยได้รู้จักนักศึกษาด้วย

           นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ขอให้นักศึกษาติดตามข่าวสารของสถานเอกอัครราชทูตฯ และลงทะเบียนออนไลน์กับสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเน้นย้ำความสำคัญของข้อมูลนักศึกษาในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซียอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยขอให้นักศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนดังกล่าวให้นักศึกษาใหม่ที่จะมาอินโดนีเซียทราบด้วย อีกทั้งได้แจ้งนักศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรและขั้นตอนการเลือกตั้งด้วย ซึ่งนักศึกษาให้ความสนใจอย่างยิ่ง

           ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบ"กระเป๋าเป้ฉุกเฉิน" ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ฉุกเฉินในอินโดนีเซีย อาหารแห้งและยาเวชภัณฑ์ให้กับนักศึกษาด้วย ทั้งนี้ มีนักศึกษามาพบปะเอกอัครราชทูตฯ และคณะ ๒๐ คน ซึ่งต่างขอบคุณที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ห่วงใยและดูแลให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาโดยตลอด