ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเยือนบรูไนของคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเยือนบรูไนของคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เอกอัครราชทูตและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน ได้ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก ตลอดจนติดตาม คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา รวม ๕ คน นำโดยคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ในโอกาสเดินทาง มาศึกษาดูงานด้านระบบการจัดการการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการ สำหรับระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี ของสถาบันการศึกษาของบรูไน ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ วัตถุประสงค์ของการเยือนครั้งนี้เป็นไปตามรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ได้เสด็จมาเยือนประเทศบรูไนดารุสซาลาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยทรงมีพระราชประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบันฯ กับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนของบรูไน ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของบรูไน ได้แก่
•    มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม (Universiti of Brunei Darussalam – UBD) :
o    โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้าน Student Mobility โดยแลกเปลี่ยน นักศึกษาระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยให้ความสนใจในด้าน  Biodiversity และบรูไนสนใจในด้านการส่งนักศึกษาไปฝึกงานในบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำของไทย ในสาขา Integrated Technologies
•    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีบรูไน (Universiti Teknologi Brunei – UTB)
o    คณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้เสนอให้ UTB พิจารณาส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาในสาขาที่ UTB สนใจ ซึ่งนักศึกษาของ UTB   จะมีโอกาสได้ฝึกงานในบริษัทชั้นนำที่เป็นพันธมิตรกับสถาบันฯ ด้วย ซึ่ง UTB ได้แสดงความสนใจที่จะตอบรับข้อเสนอดังกล่าว
•    โรงเรียนประถมศึกษา ราจา อิสตรี ฟาติมาห์ (Raja Isteri Fatimah Primary School)
•    โรงเรียนประถมศึกษา ฮาจี ตาริฟ (Haji Tarif Primary School)
•    โรงเรียนมัธยมศึกษาสุลต่าน มูฮัมหมัด จามาลลูล อลัม (ซัมจา) (Sultan Muhammad Jamalul Alam Secondary School – SMJA)
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดายังได้เข้าเยี่ยมคารวะ Datin Dr. Hajah Romaizah Haji Mohd Salleh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการบรูไน โดยคณะผู้บริหารสถาบันฯ ได้เชิญ รมช. ศธ. บรูไน ไปเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา โดยเฉพาะโรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ ซึ่ง รมช. ศธ. บรูไน ได้แสดงความสนใจและตอบรับคำเชิญดังกล่าว