ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyes ณ เมืองโยโกฮามะ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย Japan through Diplomats’ Eyes ณ เมืองโยโกฮามะ

          เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดการประกวดภาพถ่าย ได้เข้าร่วมกล่าวในพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "Japan through Diplomats’ Eyes" ที่ สวนซังเกเอน เมืองโยโกฮามะ ซึ่งจัดภายใต้หัวข้อ Meiji ๑๕๐ years : Japan transforming – through Diplomats’ Eyes ๒๐๑๘ ร่วมกับนางฟูมิโกะ ฮายาชิ นายกเทศมนตรีเมืองโยโกฮามะ โดยในการงานดังกล่าวมีเจ้าหญิงทาคามาโดะ ในฐานะองค์ประธานในพิธีเปิดเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงหัวข้อในการจัดงานนิทรรศการครั้งต่อไปซึ่งจะมีขึ้นภายใต้หัวข้อ "Reflection on the Heisei Era" เพื่อเฉลิมฉลองความรุ่งเรืองของยุคเฮเซ

อนึ่ง "Japan through Diplomats’ Eyes" ที่ สวนซังเกนเอน เมืองโยโกฮามะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒