ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : นายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) เข้าเยี่ยมคารวะรักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก

                        เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายเอกสิทธิ์ เพิ่มพูนพิพัฒน์ นายกสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) รุ่นที่ ๗๙ พร้อมด้วยผู้แทนสมาคมฯ จากภูมิภาคคันไซ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายนฤชัย นินนาท รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา

                        ในโอกาสดังกล่าว นายกสมาคมฯ ได้ขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ให้การสนับสนุน สนทญ. มาโดยตลอด ทั้งนี้ สนทญ. มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งให้กับชุมชนนักเรียนไทยในญี่ปุ่น โดยจัดกิจกรรมทั้งทางด้านวิชาการ กีฬา และกิจกรรมอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาในญี่ปุ่น

                        ในการนี้ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ย้ำความพร้อมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการคุ้มครองดูแลคนไทยในภูมิภาคคันไซและเกาะชิโกกุ รวมทั้ง ในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของ สนทญ. ต่อไป