ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเยือนไทยของนางมาริส เพย์น รัฐมนตรีต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การเยือนไทยของนางมาริส เพย์น รัฐมนตรีต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย

          เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าเยี่ยมคารวะพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลียกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

          ในการหารือข้อราชการระหว่างนางมาริส เพย์น กับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญทั้งในกรอบทวิภาคีและภูมิภาค โดยย้ำว่า ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับออสเตรเลียที่ดำเนินมาอย่างยาวนานจนก้าวเข้าสู่ปีที่ ๖๗ จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นในทุกมิติ การสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย การกระชับความร่วมมือในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก นอกจากนี้ ฝ่ายออสเตรเลียได้ยืนยันเจตนารมย์ที่จะเข้าเป็นพันธมิตรด้านการพัฒนาในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS)
          การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนไทยครั้งแรกในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียของนางมาริส เพย์น นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ โดยนางมาริส เพย์น เคยเยือนไทยอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหม