ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

         เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เป็นประธาน ในพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดี และกล่าวน้อมรำลึกต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ และถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ โดยมีคู่สมรสของออท. ข้าราชการ สถานเอกอัครราชทูตและคู่สมรส และทีมประเทศไทย อทป. พาณิชย์และคู่สมรส และครอบครัวเข้าร่วมพิธี