ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต เข้าร่วมพิธีเปิดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ ตามคำเชิญของนายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร โดยมี ดร. โพไซ ไซยะสอน รองเจ้าแขวงแขวงสะหวันนะเขต และภริยา ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดมุกดาหาร แขวงสะหวันนะเขต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก

          งานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี ๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๗ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร เพื่อหารายได้สำหรับการดำเนินกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารในด้านการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดมุกดาหาร ส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

          ภายในงานมีการจัดออกร้านกาชาด ร้านและแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้านความบันเทิง ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากโรงงาน สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดมุกดาหาร และสินค้าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ODOP) แขวงสะหวันนะเขต"