ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม (National Fund for Vietnamese Children-NFVC) จัดโดยรองประธานาธิบดีเวียดนา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยเข้าร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม (National Fund for Vietnamese Children-NFVC) จัดโดยรองประธานาธิบดีเวียดนา

          เมื่อวันที่  ๖ ม.ค. ๒๕๖๒ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย และภริยา ได้รับเชิญเข้าร่วมงานขอบคุณผู้สนับสนุนกองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม (National Fund for Vietnamese Children-NFVC) ที่ทำเนียบประธานาธิบดี โดยมี นาง Dang Thi Ngoc Thinh  รองประธานาธิบดีเวียดนามและประธานกองทุนเพื่อเด็กเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยมีนาย Dao Ngoc Dung รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ทุพพลภาพ และสวัสดิการสังคม และนาย Hoang Van Tien ผู้อำนวยการกองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม เข้าร่วมด้วย

          ในตอนค่ำ เอกอัครราชทูตและภริยาเข้าร่วมงาน “ฤดูใบไม้ผลิสำหรับเด็ก” ครั้งที่ ๑๒ ณ Opera House กรุงฮานอย ซึ่งมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ไปทั่วประเทศ โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อขอบคุณแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มอบเงินบริจาคและสิ่งของแก่ NFVC 

          NFVC เป็นองค์กรของรัฐบาลเวียดนามในการระดมทุนให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นหนึ่งใน ๔๐ องค์การผู้สนับสนุนที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมงานเลี้ยงขอบคุณดังกล่าว โดยหลายปีที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นผู้แทนของภาครัฐและเอกชนไทยในเวียดนามบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นเพื่อการกุศลให้แก่กองทุนเพื่อเด็กเวียดนาม เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับความเป็นอยู่ของเด็กเวียดนามซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ล่าสุด สถานเอกอัครราชทูตได้มอบเงินบริจาคและสิ่งของมูลค่า ๔๐๐ ล้านด่อง (ประมาณ ๕๕๐,๐๐๐ บาท) ให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดกว่างนาม ลาวกาย เดียนเบียน และเซินลา