ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : นายกรัฐมนตรีเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : นายกรัฐมนตรีเยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

          เมื่อวันที่ ๙ ต.ค. ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เยือนสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว และได้พบปะข้าราชการทีมประเทศไทยและหัวหน้าสำนักงานต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายต่อหน่วยงานไทยทั้งหมดในญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติกับประเทศญี่ปุ่น