ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและสำนักงานทีมประเทศไทยจัดกิจกรรม Thai Town Day Market  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและสำนักงานทีมประเทศไทยจัดกิจกรรม Thai Town Day Market

          เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ สภาไทยทาวน์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทยและสมาคมชมรมองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสและพื้นที่ใกล้เคียงสนับสนุนโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสและสำนักงานทีมประเทศไทยจัดกิจกรรม Thai Town Day Market ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ไทยทาวน์ บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบนถนน Hollywood และ Western โดยมีนาย Mitch O’Farrell สมาชิกสภาเทศมนตรีนครลอสแอนเจลิสเขตที่ ๑๓ ผู้แทนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ นาย Adam Shiff ผู้แทน Assemblywoman Laura Friedman และผู้แทน Chair of Los Angeles County Board of Supervisors นาง Sheila Kuehl มาร่วมเปิดงาน และเดินชมบูธสินค้า และอาหารต่าง ๆ ภายในงาน

           Thai Town Day Market เป็นตลาดกลางวันครั้งแรกที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาไทยทาวน์ทางด้านเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชนไทยนำสินค้าไทย อาหารไทย ของที่ระลึกต่าง ๆ มาแสดง และจำหน่ายให้กับชาวต่างชาติที่มาร่วมงาน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดวัน อาทิ การแสดงแห่กลองยาวจากเยาวชนไทยอมเริกันการแสดงดนตรีไทย การแข่งขันตำส้มตำประกอบลีลา การสาธิตการร้อยพวงมาลัยและแกะสลักผลไม้ ซึ่งสร้างสีสันให้กับงานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับชาวต่างชาติได้ชื่นชม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมชมงานจำนวนมาก

          สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณสภาไทยทาวน์และอาสาสมัครผู้จัดงาน สมาคมองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนไทยและบริษัทห้างร้านต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thai Town Day Market ครั้งแรกจนประสบความสำเร็จอย่างมาก