ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่๒๔ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุม International Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่๒๔

           เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองในโอกาสเข้าร่วมการประชุมInternational Conference on "The Future of Asia" ครั้งที่ ๒๔ ซึ่งมีนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ  รวมทั้งผู้นำและรัฐมนตรีประเทศในภูมิภาคเอเชียเข้าร่วมด้วย ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเอเชีย ซึ่งรวมถึงการให้ทุนแก่ผู้นำเยาวชนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกในประเทศญี่ปุ่นในสาขาด้านการพัฒนากว่า ๒,๐๐๐ คน