ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานประเพณีวันสงกรานต์ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด

          เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ฯ และภริยา ร่วมงานวันสงกรานต์ ณ วัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม เมืองเอสคอนดิโด ทางเหนือของนครซานดิเอโกร่วมกับชุมชนไทย โดยมีนาวาโทหญิง วรรณพร เมนเซอร์ นายกสมาคมไทยอเมริกันและเอเชี่ยนแห่งซานดิเอโก เป็นประธานจัดงานฯ

          กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นประธานเปิดงาน และร่วมขบวนพาเหรดสงกรานต์ไทย โดยมีนาย Sam Abed นายกเทศมนตรีเมืองเอสคอนดิโด เข้าร่วมงานฯ ด้วย

          ภายในงานมีการสรงน้ำพระพุทธมนต์ พิธีรดน้ำดำหัวเพื่อแสดงความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ การแสดงการละเล่นพื้นบ้านไทยจากเยาวชนไทย-อเมริกัน และการเล่นน้ำแบบไทย สร้างบรรยากาศ สนุกสนานและความอบอุ่นเป็นอย่างมาก โดยมีแขกผู้ร่วมงานทั้งชาวไทย อเมริกัน ลาว กัมพูชา เข้าร่วมงานอย่างแน่นหนา ถือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีในความสมัครสมานสามัคคีที่เข้มแข็งในการเผยแพร่และรักษาประเพณีแบบไทย ในหมู่ชุมชนไทย ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเอสคอนดิโด และเขตเมืองใกล้เคียง

          กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองเอสคอนดิโดที่เป็นเจ้าภาพที่ดีสำหรับชุมชนไทยและวัดพุทธจักรมงคลรัตนาราม และได้เชิญชวนให้จัดคณะนักธุรกิจไปเยือนประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไป นายกเทศมนตรีเมืองเอสคอนดิโดยกล่าวว่า คนเชื้อสายเอเชียคิดเป็นร้อยละ ๘ ของประชากรของเมือง และตนสนใจในคำเชิญไปเยือนไทยและขอให้หารือกันต่อไป