ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “Spring Song Exhibition” ซึ่งมีศิลปินหญิงของไทยเข้าร่วมด้วย ที่นครหนานจิง มลฑลเจียงซู ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : รักษาการกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “Spring Song Exhibition” ซึ่งมีศิลปินหญิงของไทยเข้าร่วมด้วย ที่นครหนานจิง มลฑลเจียงซู

          เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย รองกงสุลใหญ่ รักษาการกงสุลใหญ่ ณ  นครเซี่ยงไฮ้ได้เดินทางไปเข้าร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะ “Spring Song Exhibition” ที่นครหนานจิง มณฑลเจียงซู โดยนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการแสดงผลงานศิลปะของศิลปินหญิงจำนวน ๒๒ คน จาก ๔ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เมียนมา และเวียดนาม โดยเป็นศิลปินไทยจำนวน ๖ คน จัดแสดงผลงานศิลปะทั้งหมด ๑๒ ชิ้น ครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งแรกโดยนครหนานจิงมุ่งหวังให้ผู้ชมได้มีโอกาสชื่นชมผลงานทางวัฒนธรรมอันหลากหลายบนเส้นทางสายไหมทางทะเล และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประเทศต่าง ๆ บนเส้นทางสายนี้

          ในพิธีเปิด นายหู หว่านจิน รองนายกเทศมนตรีนครหนานจิงเป็นประธาน พร้อมด้วยกงสุลใหญ่เวียดนาม รักษาการกงสุลใหญ่ไทย และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของนครหนานจิง ศิลปินที่ร่วมแสดงผลงาน สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมประมาณ ๑๐๐ คน ณ บริเวณกำแพงเมืองเก่านครหนานจิง ซึ่งศิลปินจากประเทศมาเลเซีย และกงสุลใหญ่เวียดนาม เป็นตัวแทนกล่าวในพิธีเปิด โดยทุกฝ่ายยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในระดับประชาชน และหวังว่านครหนานจิงจะจัดงานในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง