ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ ๑ ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ ๑ ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน

          เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการอาเซียน ณ กรุงมาดริดร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรมและการกีฬาสเปน และ Universidad Politecnica de Madrid (The Technical University of Madrid) จัดงาน ASEAN University Fair ครั้งที่ ๑ ที่คณะวิศวอุตสาหกรรมของ Universidad Politecnica de Madrid เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของประเทศอาเซียนกับสเปน ซึ่งจะนำสู่การจัดทำ double degree programmes และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจาร์ยระหว่างกัน และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนนักศึกษาสเปนได้พบและขอรับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอาเซียนเกี่ยวกับเงื่อนไข และกระบวนการในการสมัครเข้าศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยชั้นนำของอาเซียนจำนวน ๑๐ แห่ง รวมทั้ง มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ๕ แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมในงานดังกล่าว

          โดยในวันแรก  มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "โอกาสในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนกับสเปน¨ และเปิดโอกาสให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำของสเปน ๙ แห่ง ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนประมาณ ๑๐๐ คน  ประกอบด้วยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กว่า ๒๐ แห่งในสเปน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และนักศึกษาสเปน รวมทั้งมีนักศึกษาสเปนเข้าร่วมงาน ASEAN University Fair และร่วมชมนิทรรศการ ๕๐ ปีอาเซียน จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน  ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดนิทรรศการเรื่อง "หนทางของไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแสดงถึงการพัฒนาประเทศที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของมาใช้ในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนได้นำอาหารของตนไปบริการในช่วง ASEAN Reception ด้วย ซึ่งไทยได้นำผัดไทย ข้าวผัดน้ำพริกเผาทะเล และข้าวเหนียวมูลไปร่วมในงานเลี้ยงรับรองดังกล่าว