ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ชมรมนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเข้าพบรักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ชมรมนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซียเข้าพบรักษาราชการกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง

          เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมนักศึกษาไทยในตอนเหนือของประเทศมาเลเซียได้เข้าพบนายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง และจัดประชุมประจำปีของชมรมฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และแผนการดำเนินการโครงการในปี ๒๕๖๑ และเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ 
          
          ในโอกาสนี้ นายสุขุมฯ ได้ให้โอวาทและคำแนะนำ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่มนักศึกษาดังกล่าว และได้ทำพิธีมอบงบประมาณสนับสนุน “โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาการพูด และบุคลิกภาพผู้นำสำหรับนักศึกษาไทยในมาเลเซีย ครั้งที่ ๒”  (โครงการ Talk Like Pro) ซึ่งชมรมนักศึกษาฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ เมษายน ๒๕๖๑