ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งาน Asian Bazaar 2018 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งาน Asian Bazaar 2018

              เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้เข้าร่วมงาน Asian Bazaar 2018 จัดโดย CEE Network ที่โรงแรม The Palms Beach Hotel โดยมีสถานเอกอัครราชทูตประเทศในภูมิภาคเอเชียประจำคูเวตเข้าร่วมอีก ๙ แห่ง ได้แก่ จีน เมียนมาร์ กัมพูชา ปากีสถาน เนปาล ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา อินโดนีเซีย และอุซเบกิสถาน รวมทั้งภาคเอกชน ได้แก่ บริษัทและห้างร้าน เช่น สายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สายการบินกัล์ฟแอร์ ร้านอาหารไทยโอเรียนทอล ลานนาสปาไทย ฯลฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการและซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การจำหน่ายสินค้าจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหาร และเครื่องดื่ม โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดซุ้มประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย แจกข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวประเทศไทยให้แก่ผู้สนใจ รวมทั้งส่งเสริมอาหารและเครื่องดื่มของไทยด้วย