ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ

            เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำที่บ้านพักเพื่อเป็นเกียรติแก่นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ โดยมีนายโกศล สถิตธรรมจิตร รองกงสุลใหญ่ฯ นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. นางขวัญนภา ผิวนิล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศฯ และข้าราชการทีมประเทศไทย ณ นครลอสแอนเจลิส พร้อมด้วยนางศรีวงศ์ อาญาสิทธิ ประธานคณะกรรมการไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล เข้าร่วมด้วย
             กงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วม แสดงความยินดีกับ ททท. ที่เมื่อปี ๒๕๖๐ มีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันเดินทางไปประเทศไทยครบ ๑ ล้านคน และยืนยันการสนับสนุนการทำงานของทีมประเทศไทยทุกสำนักงานอย่างเต็มที่
             รองผู้ว่าการ ททท. และคณะได้หารือเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยใช้อาหารไทยเป็นสื่อ ผ่านการประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มไทย (Thai Signature Drink) สมุนไพรไทย และร้านอาหารไทย ตลอดจนเรื่องการท่องเที่ยวไทยแบบคนรุ่นใหม่ และเรื่องการสนับสนุนการจัดงานไทยนิวเยียร์ สงกรานต์เฟสติวัล 2018 ในวันที่ ๒๒ เมษายน ศกนี้ ที่ถนน Hollywood ไทยทาวน์ นครลอสแอนเจลิส