ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดงานวันชาติไทย ปี ๒๕๖๐ ที่กรุงราบัต ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดงานวันชาติไทย ปี ๒๕๖๐ ที่กรุงราบัต

              เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๒.๓๐ – ๑๔.๓๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ได้จัดงานวันชาติไทยที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต โดยมีนายศุภร พลมณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัตเป็นประธาน และนาง Mbarka Bouaida รัฐมนตรีทบวงการประมงน้ำลึก และนาย Mohammed Ali Lazreq ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก เป็นแขกเกียรติยศ  นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคณะทูตต่างประเทศ บุคคลสำคัญของโมร็อกโก ผู้แทนสื่อมวลชน และกลุ่ม Friends of Thailand เข้าร่วมงาน รวมกว่า ๒๕๐ คน
              ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำคัญของวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ รวมทั้งยังเป็นวันที่สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันดินโลก  นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับโมร็อกโก โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
              นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้มีการสาธิตการประกอบอาหารไทย ได้แก่ ไก่และเนื้อสะเต๊ะโดยสมาคมนักศึกษาไทยในโมร็อกโก ผัดไทย โดยนายมนัส กงชัยยา ร้าน Petit Thai เมืองมาร์ราเกซ และขนมครก โดยเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต