ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ๒๕๖๐ ณ นครหนานหนิง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : งานเลี้ยงรับรองวันชาติไทย ๒๕๖๐ ณ นครหนานหนิง

            เนื่องในวันชาติไทย วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2560 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้จัดงานเลี้ยงรับรองผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชนของกว่างซี สถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครหนานหนิง ชุมชนชาวไทยและนักเรียนนักศึกษาไทยในกว่างซีกว่า 300 คน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมหมิงตู เลคไซด์ นครหนานหนิง โดยมีนายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง เป็นผู้แทนฝ่ายไทย และนางโม่ ฉางยิง รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เป็นผู้แทนฝ่ายจีน ขึ้นกล่าวเปิดงาน
            ภายในงาน นอกจากการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งเพลงพื้นเมืองจีน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งไมตรีจิตระหว่างชาวกว่างซีกับชาวไทย รวม 8 ชุดการแสดง โดยคณะนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปะกว่างซี มหาวิทยาลัยแพทย์จีนกว่างซี วิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์กว่างซี วิทยาลัยครูกว่างซี และมหาวิทยาลัยกว่างซีแล้ว ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย
           การจัดงานเลี้ยงรับรองครั้งนี้ถือเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจของไทยและจีน รวมทั้งพบปะสังสรรค์กับชุมชนชาวไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น