ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  จ.สระบุรี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี

                เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท  จังหวัดสระบุรี โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้  ปัจจุบันมีนักเรียน  479  คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  6  

                ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน  ความว่า ในปีนี้ แนวทางสืบสาน ศาสตร์พระราชา ในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นหัวใจของการดำเนินการของโรงเรียนยุวทูตความดี  ซึ่งเป็นอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาโครงการยุวทูตความดีต่อไป  ขอให้ทุกโรงเรียนเทิดทูนศาสตร์พระราชา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ในฐานะที่ทุกโรงเรียน ทุกโครงการที่ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้น ได้ใช้พระบรมราโชวาท พระราชดำรัส หลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ในโอกาสแตกต่างกัน มาเป็นพื้นฐานของการดำเนินโครงการ ซึ่งหลากหลายและเป็นประโยชน์ ขอให้ทุกโรงเรียนได้ไปพิจารณาลึกเข้าในเศรษฐกิจพอเพียงและอื่นๆ ที่เป็นได้ด้วย อันจะเป็นทิศทางในการร่วมมือกันต่อไปในปี 2561

                พร้อมนี้ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ทุนละ 5,000 บาท และมอบทุนการศึกษาจำนวน 5 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ให้กับโรงเรียนวัดจันทบุรี รวมทั้งสิ้น 65,000 บาท ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ พร้อมมอบของขวัญ-ของที่ระลึก และอุปกรณ์กีฬาจำนวนมาก จากมูลนิธิฯ และกรมต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนของโรงเรียนทั้งสอง

                ทั้งนี้ ยุวทูตความดีที่โรงเรียนวัดพระพุทธบาท ได้นำฯพณฯ รัฐมนตรีฯ เยี่ยมชนนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร จากการเพาะปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลผลิตอื่นๆ ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างความประทับใจให้กับคณะจากกระทรวงฯ

                อนึ่ง ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ  ได้กล่าวให้สัมภาษณ์ทาง Facebook Live  ในแฟนเพจของมูลนิธิยุวทูตความดี ซึ่งมีผู้ติดตามชมกว่า3,000 คน