ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนไทยในมณฑลซานตง กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบปะชุมชนไทยในเมืองชิงต่าว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การจัดโครงการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของชุมชนไทยในมณฑลซานตง กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พบปะชุมชนไทยในเมืองชิงต่าว

               เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้พบปะชุมชนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในเมืองชิงต่าวจำนวน ๒๙ คน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกงสุลใหญ่ และได้แนะนำข้อปฏิบัติเมื่อใช้ชีวิตและศึกษาอยู่ต่างประเทศ อีกทั้งขอรับฟังปัญหาทั้งด้านการศึกษาและการใช้ชีวิต โดยกงสุลใหญ่ ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบว่า สกญ. ยินดีให้ความอนุเคราะห์ หากนักศึกษามีปัญหาต้องการขอความช่วยเหลือจาก สกญ. ในเบื้องต้น ได้แนะนำให้นักศึกษาเลือกผู้ประสานงานในแต่ละสาชาวิชากลุ่มละ ๒ – ๓ คน ขึ้นเพื่อความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและติดต่อให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นี้ โดยจนถึงขณะนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวทั้งหมด ๑๙ คน