ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการมอบอาหาร ของว่าง และน้ำดื่ม ให้แก่ชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนรวม 249 คน ที่เดินทางกลับประเทศไทยโดยเที่ยวบินพิเศษ ซึ่ง สกญ. ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2563 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว