ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีลงนามพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีลงนามพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จัดพิธีลงนามพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2563 ระหว่างเวลา 10.30 – 11.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ ที่ทำการ สกญ. โดยมี กสญ. เป็นประธานในพิธี โดยเป็นผู้เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และได้นำบรรดาข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมด้วยคู่สมรส ได้แก่ สกญ. สคต. และ ททท. สำนักงานดูไบ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลด้วย