ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต :  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี นำโดยนายธาตรี เชาวชตา กงสุลใหญ่ ณ เมืองการาจี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีข้าราชการพร้อมครอบครัว ที่พำนักอยู่ในเมืองการาจี แคว้นซินด์ และแคว้นบาลูจิสถาน เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน
 
ในการนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำข้าราชการถวายพระพรชัยมงคล และร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีทั้งหมดได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี หลังจากนั้น ผู้ร่วมพิธีได้ร่วมลงนามถวายพระพร