ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
 
          เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต จัดพิธีลงนามถวายพระพรและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
          ในโอกาสนี้ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต อัญเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และชาวไทยในแขวงสะหวันนะเขต กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และลงนามถวายพร