ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สอท. ณ กรุงมอสโก ได้จัดหาแพทย์ท้องถิ่นตรวจสุขภาพและออกเอกสาร fit to fly และเอกสารรับรองให้แก่ประชาชนไทยที่จะเดินทางกลับจากรัสเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สอท. ณ กรุงมอสโก ได้จัดหาแพทย์ท้องถิ่นตรวจสุขภาพและออกเอกสาร fit to fly และเอกสารรับรองให้แก่ประชาชนไทยที่จะเดินทางกลับจากรัสเซีย

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2563 สอท. ณ กรุงมอสโก ได้จัดหาแพทย์ท้องถิ่นตรวจสุขภาพและออกเอกสาร fit to fly และเอกสารรับรองให้แก่ประชาชนไทยที่จะเดินทางกลับจากรัสเซีย  ตั้งแต่เวลา 10.00 - 14.00  โดยหน่วยบริการดังกล่าวจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 - 23 มี.ค. 2563 และหากมีผู้โดยสารไทยตกค้าง จะพิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินการต่อไป