ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต :  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดส่งหน้ากากอนามัยให้ชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ จัดส่งหน้ากากอนามัยให้ชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และเขตอาณา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย และพื้นที่อื่น ๆ ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ได้ให้ความช่วยเหลือดูแลชาวไทยในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณา ได้แก่ มณฑลเจ้อเจียง เจียงซู และอานฮุยอย่างต่อเนื่อง โดยติดต่อสื่อสารผ่านช่องทาง Wechat กลุ่มคนไทย และ Wechat ทางการของสถานกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ hotline ซึ่งมีเจ้าหน้ารับสายตลอด ๒๔ ชั่วโมง  คาดการณ์ว่า ขณะนี้มีชาวไทยที่ยังอยู่ในเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาประมาณ ๑๕๐ คน และทุกคนปลอดภัยดี

ชาวไทยส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนักศึกษาในนครเซี่ยงไฮ้และมณฑลในเขตอาณาได้ทยอยเดินทางกลับประเทศไทยแล้วตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เนื่องจากทางการจีนได้ประกาศให้สถานศึกษาปิดทำการอย่างน้อยจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี้ และยังไม่ได้กำหนดเปิดทำการที่แน่นอน ทำให้คาดว่า มีชาวไทยที่ยังพำนักอยู่ในนครเซี่ยงไฮ้และอีก ๓ มณฑล ประมาณ ๑๕๐ คน ซึ่งทุกคนยังคงปลอดภัยดี โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ติดต่อสอบถามความเป็นอยู่อย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ดี  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาไม่สามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้

          สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้ประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายภาคเอกชนไทย เพื่อขอให้จัดส่งหน้ากากอนามัยมาให้ ซึ่งบัดนี้ได้รับบางส่วนแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงได้เริ่มจัดส่งหน้ากากอนามัยดังกล่าวให้กับชาวไทยกลุ่มต่าง ๆ ที่ได้แจ้งความจำนงขอรับหน้ากากอนามัยไว้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนไทย  ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณ บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด และนายธีรธรรม กุลอารยะสิน และครอบครัว ที่ได้กรุณาบริจาคหน้ากากอนามัยจำนวนหนึ่งเพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ นำไปมอบให้แก่ชาวไทยด้วย

          นอกจากนี้ ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์แก่ชาวไทย อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ hotline ของรัฐบาลมณฑลต่างๆ รายชื่อโรงพยาบาลและหมายเลขโทรศัพท์ มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาลแต่ละมณฑล นอกจากนั้น ยังได้ประสานงานให้นักศึกษาไทยและชาวไทยหลายรายเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างราบรื่น  ประสานงานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้เร่งออก exit visa และออกหนังสือเดินทางชั่วคราวให้อย่างเร่งด่วนในกรณีที่ชาวไทยต้องใช้ดำเนินการต่ออายุ work permit หรือ resident permit รวมทั้งได้ติดต่อกับนายจ้างในกรณีที่ชาวไทยถูกนายจ้างยึดหนังสือเดินทางและค้างจ่ายค่าจ้าง            

          ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ขอยืนหยัดทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลชาวไทยในความรับผิดชอบอย่างเต็มกำลัง เช่นเดียวกับข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศทุกคน