ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๖ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : คณะผู้เข้ารับการอบรม AOCC รุ่นที่ ๑๖

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศชั้นสูง (Advanced Oral Communication Course - AOCC) รุ่นที่ ๑๖ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน โดยมีคณะผู้เข้ารับการอบรม รวมทั้ง Dr. Angela Joe, Dr. Adrian Macey, Ms. Ann Devoy, Ms. Nicky Riddiford และ Ms. Elrenna Majuddin ซึ่งเป็นคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัย Victoria University of Wellington (VUW) ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการเข้าร่วมประมาณ ๓๐ คน

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ จัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ มีข้าราชการจากส่วนราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ขององค์กรวิสาหกิจ เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสิ้น ๑๖ คน โดยมีกำหนดศึกษาอบรมที่ Victoria University of Wellington (VUW) กรุงเวลลิงตัน และ Auckland University of Technology (AUT) นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๓