ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สำนักงานการค้าฯ ร่วมฉลองตรุษจีน แสดงความงดงามของโขนไทยในไต้หวัน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สำนักงานการค้าฯ ร่วมฉลองตรุษจีน แสดงความงดงามของโขนไทยในไต้หวัน

          เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ (กู้กง) สาขาภาคใต้ การนำการแสดงโขนจากกรมศิลปากร ตอนลักสีดา - ยกรบ ณ พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ (กู้กง) สาขาภาคใต้ เมืองเจียอี้ เพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลตรุษจีน

          การแสดงดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความงดงามของศิลปะการแสดงชั้นสูงที่บูรณาการงานศิลป์ไทยหลายสาขาเข้าด้วยกัน อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติให้ชาวไต้หวันได้รู้จัก เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ทัศนคติที่ดี และความนิยมไทยในไต้หวันขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การขยายตลาดการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของไทยต่อไป

          งานแสดงในครั้งนี้ จัดแสดงวันละ ๒ รอบ แบ่งเป็นรอบเช้าเวลา ๑๑.๐๐ น. และ รอบเย็นเวลา ๑๗.๐๐ น. โดยเปิดให้ชาวไต้หวันและผู้สนใจรับชมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หลังการแสดงทั้ง ๔ รอบ มีผู้ที่สนใจเข้าชมกว่า ๑,๐๐๐ คน และภายหลังจบการแสดง ได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ชมสามารถถ่ายภาพคู่กับคณะนักแสดงโขนเป็นที่ระลึก สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้แก่ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติที่เข้าชมเป็นอย่างมาก