ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ และฝ่ายจัดการโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสำหรับบุตรหลานชาวไทยในภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย และศูนย์การเรียน กศน. เมืองเจดดาห์ ร่วมกับชุมชนชาวไทยในเขตภาคตะวันตกของประเทศซาอุดีอาระเบีย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์  โดยมีผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในเมืองเจดดาห์ และนครมักกะห์ นำบุตรหลานซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยฯ และศูนย์การเรียน กศน.ฯ  เข้าร่วมงานประมาณ ๔๐๐ คน

ในโอกาสดังกล่าว นายสรจักร บูรณะสัมฤทธิ กงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่เยาวชน โดยยึดแนวทางคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ไว้สำหรับวันเด็กในปีนี้ คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย”  โดยหลังจากนั้น ได้มีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน นักศึกษาในโครงการฯ กลุ่มเยาวชนจิตอาสา ตลอดจนการละเล่น และการแข่งขันเกมส์ต่างๆ อาทิ การแข่งขันวิ่งกระสอบ เก้าอี้ดนตรี วิ่งเปี้ยว และการจับสลากแลกของขวัญ เป็นต้น  ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้แก่เยาวชน  และผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก  ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้จัดเลี้ยงอาหารคาว หวาน ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่ม แก่เยาวชน และผู้ปกครองทุกคนด้วย โดยส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากชุมชนชาวไทยที่ร่วมกันนำอาหาร ขนม และเครื่องดื่มไปช่วยในงาน เป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจและความเข้มแข็งของชุมชนชาวไทยในเขตภาคตะวันตกฯ อีกด้วย ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนมา ณ โอกาสนี้