ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : น้ำใจไทยช่วยภัยไฟป่า ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : น้ำใจไทยช่วยภัยไฟป่า

เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๖๓ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ได้มอบสิ่งของบริจาคสมทบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ห่างไกลจากนครซิดนีย์ โดยผู้มีจิตศรัทธาชาวไทยในนครซิดนีย์ได้จัดรถบรรทุกเปิดรับสิ่งของบริจาคบริเวณย่านไทยทาวน์ ซึ่งจะจอดอยู่บริเวณหน้าร้านพรทิพย์ถึงวันศุกร์ที่ ๑๐ ม.ค. ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. และจะออกเดินทางไปมอบสิ่งของให้ผู้ประสบภัยตามจุดต่างๆ ที่ได้ประสานงานไว้แล้วต่อไป