ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ให้กำลังใจคนไทยสู้ไฟป่า และชาวเมือง Nelligen ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : ให้กำลังใจคนไทยสู้ไฟป่า และชาวเมือง Nelligen

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เดินทางไปเมือง Nelligen ห่างจากนครซิดนีย์ราว ๔ ชั่วโมงครึ่ง เพื่อเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจ คุณรัชนีวดี เซน ซึ่งต่อสู้ปกป้องบ้านจากไฟป่า และนำน้ำดื่มและ paper towel ไปบริจาค ตามความต้องการของศูนย์รับบริจาคซึ่งดำเนินการโดยชาวเมือง Nelligen และก่อนหน้านี้ สถานกงสุลฯ ได้สนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้แก่ ชาวไทยที่เมือง Bulga Forest ซึ่งบ้านได้รับผลกระทบจากไฟป่าด้วย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ขอชื่นชมชาวไทยอีกหลายท่านที่ต่อสู้กับไฟป่า ผู้ที่บริจาค ผู้ทำงานสนับสนุนในด้านต่างๆ ตลอดจนผู้ที่ส่งกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยไฟป่า คณะสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์จะได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเขต ประสบภัยป่าทางใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์อีกครั้ง เมื่อสถานการณ์เหมาะสมตามที่ได้รับคำแนะนำจากชาวไทยในพื้นที่ต่อไป รวมทั้งส่วนอื่นๆ ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ด้วย