ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงาน KiloRun Osaka ๒๐๑๙ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เข้าร่วมงาน KiloRun Osaka ๒๐๑๙

           เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เข้าร่วมและกล่าวเปิดงาน KiloRun Osaka ๒๐๑๙ ร่วมกับนายเกรียงไกร กาญจนะโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) และนาย Hiroshi Mizohata ประธาน Osaka Convention and Tourism Bureau ที่สวน Taiyo no Hiroba บริเวณปราสาทโอซากา มีนายนพดล ภาคพรต รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศิลปินไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งนักวิ่งชาวไทย ญี่ปุ่น และชาติต่าง ๆ รวม ๑๖ ประเทศ เข้าร่วมกว่า ๑,๐๐๐ คน

          KiloRun เป็นกิจกรรมแข่งขันวิ่งมาราธอนรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานทั้งการวิ่ง กิน และเที่ยวไว้ในคราวเดียวกัน จัดเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นโดยกลุ่มบริษัทอินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด (มหาชน) โดยแบ่งการแข่งขันเป็น (๑) “breakfast run” หรือการแข่งขันวิ่งระยะทาง ๕ กิโลเมตรและ ๑๐ กิโลเมตร และ (๒) “delicious run” หรือการแข่งขันวิ่งและกินอาหารไทยและญี่ปุ่น ระยะทาง ๓ กิโลเมตร

          ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นผ่านกีฬาและอาหาร และยินดีที่ฝ่ายไทยเลือกนครโอซากา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “Nation’s Kitchen” ของญี่ปุ่นสำหรับการจัดงานในครั้งนี้