ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมชมแผนกไทยศึกษา คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา เยี่ยมชมแผนกไทยศึกษา คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา

          เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ได้เยี่ยมชมแผนกไทยศึกษาคณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา วิทยาเขตมิโน โดยได้รับการต้อนรับจากศาสตราจารย์ ดร. มารศรี มิยะโมโตะ  หัวหน้าแผนกฯ และคณาจารย์ประจำแผนกฯ ซึ่งได้พาเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและห้องไทยศึกษา ในโอกาสดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวชื่นชมคณาจารย์และนักศึกษาที่มีส่วนช่วยเผยแพร่ประเทศไทยและภาษาไทยในญี่ปุ่น โดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งได้มอบหนังสือประวัติศาสตร์การทูตไทยที่กระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำขึ้นและหนังสือภาษาไทยเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาใช้ประโยชน์ต่อไป
 
     แผนกไทยศึกษา คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยโอซากา ก่อตั้งเมื่อปี ๒๔๙๒ ปัจจุบัน ครบรอบ ๗๐ ปี และเป็น ๑ ใน ๓ มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นที่เปิดการเรียนการสอนวิชาเอกภาษาไทยนอกจากมหาวิทยาลัยโตเกียวภาษาต่างประเทศ (Tokyo University of Foreign Studies) กรุงโตเกียว และมหาวิทยาลัยคันดะนานาชาติศึกษา (Kanda University of International Studies) จังหวัดชิบะ มีนักศึกษาทั้งหมดรวม ๗๖ คน ทุกปีจะมีการส่งนักศึกษาญี่ปุ่นไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งสมาคมช้างเผือก (Hakuzo-Kai) หรือสมาคมศิษย์เก่าของแผนกไทยศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และมีงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นประจำทุกปี