ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมเปิดคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงาน Tourism Expo Japan ๒๐๑๙ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา ร่วมเปิดคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ในงาน Tourism Expo Japan ๒๐๑๙

                        เมื่อวัน ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายกฤษณ์ ตันคณารัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมด้วยนางสาวสมฤดี จิตรจง รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการและผู้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมเปิดคูหาประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในงาน Tourism Expo Japan ๒๐๑๙ ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกที่นครโอซากาโดย Japan Travel and Tourism Association (JTTA) ร่วมกับ Japan Association of Travel Agents (JATA) และ Japan National Tourism Organization (JNTO) ที่ศูนย์นิทรรศการ INTEX Osaka ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

                        งาน Tourism Expo Japan ๒๐๑๙ เป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน จากกว่า ๑๐๐ ประเทศทั่วโลกและจาก ๔๗ จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดคูหาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร โรงพยาบาล และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่มาร่วมงานได้เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการญี่ปุ่น