ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครจี่หนานและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ให้การต้อนรับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครจี่หนานและคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

                   เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าวให้การต้อนรับนายหลี่ ซิงชุน รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศนครจี่หนาน พร้อมด้วย นายจาง เต๋อลู่ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานการต่างประเทศนครจี่หนาน นางหวัง หลูหลู่ รองผู้อำนวยการ คณะละคร Lyu Opera นครจี่หนาน นางเริ่น เสี่ยวผิง รองเลขานุการคณะละครสำหรับเด็กนครจี่หนาน และนายป่าย ซ่าวคุน ผู้แทนสำนักงาน ตัวแทนบริษัทผลิตรถบรรทุกแห่งชาติจีน (China National Heavy Duty Truck Corporation หรือ CNHTC) ในไทยและเมียนมา ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อสร้างความรู้จักและหารือเกี่ยวกับโอกาสในการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันทั้งด้านการค้า การลงทุน และวัฒนธรรม

                   ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้หารือกับคณะละครทั้งสอง ซึ่งเป็นคณะละครที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของมณฑลซานตง เป็นคณะละครที่มีการประยุกต์ศิลปะวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจีนและมณฑลซานตงมาใช้ในการจัดแสดง ซึ่งคณะละครทั้งสองเป็นคณะละครที่มีประสบการณ์ออกจัดแสดงในต่างประเทศมาแล้วหลายประเทศ ได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศหลายรายการ ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ เห็นว่าสามารถสร้างการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมกับไทยได้ นอกจากนี้ ได้หารือกับบริษัทผลิตรถบรรทุกแห่งชาติจีน ซึ่งมีความประสงค์ร่วมลงทุนสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในไทย ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยในการสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการจีน

                   การพบหารือครั้งนี้ เป็นลู่ทางไปสู่ความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ และสำนักงานการต่างประเทศนครจี่หนาน มณฑลซานตง เพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมระหว่างกันต่อไป