ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงวอร์ซอ และการอำลานายพิสัย พิริยะสถิต อัครราชทูตที่ปรึกษา /ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การประชุมทีมประเทศไทย ณ กรุงวอร์ซอ และการอำลานายพิสัย พิริยะสถิต อัครราชทูตที่ปรึกษา /ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ

          เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ฯพณฯ นางศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เป็นประธานการประชุม Working Lunch ของการประชุมทีมประเทศไทยในพื้นที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (กระทรวงต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์) โดยมีนายพิสัย พิริยะสถิต อัครราชทูตที่ปรึกษา/ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงวอร์ซอ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมเพื่อหารือถึงความร่วมมือ แผนงานของโครงการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งสองที่จะมีขึ้นในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรับทราบความคืบหน้าและผลของการดำเนินงานต่างๆ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตลอดจนการหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-โปแลนด์ และไทย-ยูเครน (ซึ่งอยู่ในภารกิจเป็นเขตอาณา) ของทั้งสองกระทรวงฯ ด้วย

          อนึ่ง เอกอัครราชทูต ศันสนียฯ ได้มอบของที่ระลึกให้กับอทป. พิสัยฯ เนื่องในโอกาสครบวาระประจำการในโปแลนด์ด้วย ซึ่งทีมประเทศไทยได้ทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยร่วมกันเป็นอย่างดี