ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานเปิดงาน Thai Food Promotion  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานเปิดงาน Thai Food Promotion

เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายทรงพล สุขจันทร์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เป็นประธานเปิดงาน Thai Food Promotion ที่โรงแรม Wyndham Casablanca กรุงจาการ์ตา โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวชื่นชมโรงแรม การบินไทย และ ททท. ที่ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความนิยมของอาหารและวัฒนธรรมไทยในอินโดนีเซีย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วย โดยเมื่อปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยได้รับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า ๓๘ ล้านคน ประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียกว่า ๖ แสนคน ซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นที่นิยมมากสุดของนักท่องเที่ยวอินโดนีเซียที่เดินทางเยือนประเทศไทย

ทั้งนี้ งาน Thai Food Promotion ของโรงแรม Wyndham ในอินโดนีเซีย จะจัดขึ้นเป็นเวลา ๑ เดือน โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่เมืองสุราบายาและปาเล็มบังต่อไปด้วย ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะประชาสัมพันธ์และเผยแพร่อาหารไทยในเมืองต่าง ๆ ในอินโดนีเซีย