ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : การดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ออท. ณ กรุงเวลลิงตัน ได้นำคณะนายพีระวัฒน์ อัศวปราณี รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าพบกับนาย Andrew Needs อธิบดีกรมเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของ กระทรวงการต่างประเทศฯ นิวซีแลนด์เข้าร่วมด้วย

การหารือครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงประเด็นต่างๆ ในภูมิภาคซึ่งมีผลกระทบต่อไทยและนิวซีแลนด์ด้วย การเข้าพบกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและการค้านิวซีแลนด์ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศอีกด้วย