ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต :  เอกอัครราชทูต ได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Ernst Woller ประธานคนที่ 1 ของสภากรุงเวียนนา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : เอกอัครราชทูต ได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Ernst Woller ประธานคนที่ 1 ของสภากรุงเวียนนา

เมื่อวันที่ ๖ กันยาย ๒๕๖๒ นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ได้เลี้ยงอาหารค่ำแก่นาย Ernst Woller ประธานคนที่ ๑ ของสภากรุงเวียนนา และนาย Eugen Antalovsky กรรมการผู้จัดการบริษัท Urban Innovation Vienna ที่ทำเนียบ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความเห็นและข้อมูลในประเด็นความร่วมมือด้านการพัฒนาเมืองระหว่างกรุงเทพและกรุงเวียนนา นโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษในภาคตะวันออก (EEC) และการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ที่วังจันทร์ วัลเลย์ จังหวัดระยอง รวมทั้งการเตรียมการเดินทางเยือนประเทศไทยของคณะ ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ในช่วงการเยือนไทย คณะออสเตรียจะเข้าร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการ "๑๕๐th Anniversary of Friendship between Thailand - Austria" และ "Bangkok - Vienna Innovation District Exhibition " จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ณ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยนิทรรศการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนเนื้อหาเกี่ยวกับกรุงเวียนนาจากบริษัท Urban Innovation Vienna และนำเสนอเนื้อหาในมิติต่างๆ ของการพัฒนาเมืองของกรุงเทพและกรุงเวียนนา โดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมและด้านเมืองอัจฉริยะ  ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการและฉลองความสัมพันธ์ไทย - ออสเตรียที่ครบ ๑๕๐ ปีในปีนี้ ทั้งนี้ นิทรรศการฯ จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ระหว่างวันที่ ๖-๑๗ ตุลาคม ศกนี้

นอกจากนี้ คณะจากออสเตรียกำหนดจะเข้าร่วมงาน Innovation Thailand Expo ๒๐๑๙ ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ระหว่าง ๓- ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ที่สามย่านมิตรทาวน์ โดยออสเตรียเป็น ๑ ใน ๓ ประเทศ (อีก ๒ ประเทศ คือ ญี่ปุ่นและเกาหลี) ที่ร่วมจัดแสดงนิทรรศการใน International Innovation Zone ในงาน นาย Eugen Antalovsky จะร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะของกรุงเวียนนา ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ด้วย  

ในโอกาสเยือนไทยครั้งนี้ คณะออสเตรียยังมีกำหนดจะพบหารือทวิภาคีกับผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)  ทั้งนี้ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ บริษัท ปตท. มหาชน (จำกัด) ได้เชิญคณะจากออสเตรียไปศึกษาดูงาน smart city ที่วังจันทร์ วัลเลย์ เพื่อหารือเกี่ยวกับการผลักดันความร่วมมือในด้านเมืองอัจฉริยะ นวัตกรรมและพลังงานด้วย