ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ ๕๒ ปี  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวกิจกรรมกระทรวงฯและสถานทูต : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก จัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ ๕๒ ปี

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาเซียนครบรอบ ๕๒ ปี ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก โดยนางอุรีรัชต์ เจริญโต เอกอัครราชทูต ณ กรุงปรากและประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงปราก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมีนาง Eliška Žigová, อธิบดีกรมเอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศเช็กเป็นแขกเกียรติยศ ในการนี้ เอกอัครราชทูตประเทศอาเซียนอีก ๕ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ได้เข้าร่วมด้วย ภายในงานมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากประเทศอาเซียนทั้ง ๖ ประเทศ อาทิ การแสดงพิธีไหว้ครูของการรำมวยไทย การแสดงรำจากเมียนมาร์ การแสดงดนตรีจากเวียดนาม การขับร้องเพลงจากฟิลิปปินส์ และการแสดงดนตรีประกอบรำจากอินโดนีเซีย นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตอาเซียนยังได้จัดเตรียมอาหารคาวและหวานประจำชาติตนให้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ได้จัดให้บริการการถ่ายรูปโดยสามารถรับรูปถ่ายได้ทันที เพื่อให้แจกเป็นของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะทูตานุทูตประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศหุ้นส่วนอาเซียน ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและนักวิชาการ รวมไปถึงสื่อมวลชนเช็ก รวมทั้งหมดกว่า ๑๖๐ คน